Fons Notarials: pergamins

Detall de pergami 184

data

1370 abril 10

dataTrasllat

NULL

actuants

Arnau Manyosa i Jaume Vilanova de Moia

tipologia

Establiment de terres

regest

Arnau Manyosa i la seva esposa Sibil?la de Moia estableixen a Jaume Vilanova, pages de Moia, un tros de terra ubicat al lloc anomenat Fontanelles de Moia, a canvi de 4 sous anuals de cens. Per dit establiment rebran 15 s

notari

Bonanat Manyosa, notari de Moia

testimonis

Tomas Ribes. Berenguer Vilarubia

poblacio

mides

Moia 37 x 25,5 cm

observacions

NULL
Tornar al llistat

administracio