Fons Notarials: pergamins

Detall de pergami 186

data

1371 agost 13

dataTrasllat

NULL

actuants

Pere Jaume Manyosa de Moia

tipologia

Testament

regest

Testament de Pere Jaume Manyosa de Moia. Anomena marmessors a Bernat Montvert, prevere, Bonanat Manyosa i Joan, fills seus. Fa deixes a l'esglesia de Moia i funda un aniversari.

notari

Joan Puigcasat, prevere de Moia

testimonis

Ramon d'Artes, de l'ordre dels germans menors. Berenguer Vilarubia. Nicolau Girona de Moia

poblacio

mides

Moia 52 x 30,5 cm

observacions

NULL
Tornar al llistat

administracio