Fons Notarials: pergamins

Detall de pergami 187

data

1372 febrer 20

dataTrasllat

NULL

actuants

Guillem Pujolet de Monistrol de Calders i Guillem Soler de Marfa

tipologia

apoca

regest

apoca que Guillem Pujolet de Monistrol de Calders fa a Guillem Soler de Marfa en reconeixement del pagament de 600 sous en concepte de dot matrimonial pel seu casament amb Romia Soler.

notari

Joan Ros, rector de Monistrol de Calders

testimonis

Marti Rossinyol. Francesc Moragues. Albert Salat de Monistrol

poblacio

mides

Monistrol de Calders 30 x 12 cm

observacions

NULL
Tornar al llistat

administracio