Fons Notarials: pergamins

Detall de pergami 194

data

1374 gener 28

dataTrasllat

NULL

actuants

Bernat Casanoves de Moia

tipologia

Fundacio d'aniversari

regest

Bonanat de Santaman? de Moia, Joan ses Avases i Berenguer riera, mercaders de Barcelona, executors del testament de Bernat Casanova, mercader de Barcelona, originari de Moia, en compliment de les seves obligacions funden

notari

Berenguer Ermengol, notari de Barcelona

testimonis

Bernat Alzina. Pere Cort. Francesc Fuster

poblacio

mides

Moia 57 x 40,5 cm

observacions

Existeix una copia d'aquest document. es el pergami num. 209
Tornar al llistat

administracio