Fons Notarials: pergamins

Detall de pergami 196

data

1374 setembre 18

dataTrasllat

NULL

actuants

Berenguer Soler i Guillem Moreto de Moia

tipologia

Venda de censal mort

regest

Berenguer Soler, fill i hereu de Pere Soler, i la seva esposa Elisenda, filla del traginer Pere Planella, venen a Guillem Morato, originari del mas Morato, pero resident a Moia, un censal de 10 lliures pels quals cobr

notari

Arnau Manyosa

testimonis

Bernat Montvert. Ramon Soler de Moia

poblacio

mides

Moia 34,5 x 33 cm

observacions

NULL
Tornar al llistat

administracio