Fons Notarials: pergamins

Detall de pergami 197

data

1374 setembre 18

dataTrasllat

NULL

actuants

Bernat Soler i Guillem Moreto de Moia

tipologia

apoca

regest

apoca feta per Bernat Soler i la seva esposa Elisenda conforme han rebut el pagament en concepte del censal les 10 lliures venut a Guillem Morato

notari

Arnau Manyosa

testimonis

Barnat Montvert. Ramon Soler de Moia

poblacio

mides

Moia 28 x 16 cm

observacions

apoca del document num.196
Tornar al llistat

administracio