Fons Notarials: pergamins

Detall de pergami 198

data

1354 abril 20

dataTrasllat

NULL

actuants

Arnau Planella i Guillem Carbonell de Moia

tipologia

Venda de terres

regest

Bonanat de Santaman? i Pere Manyosa de Moia, executors del testament d?Arnau Planella, d?acord amb les seves ultimes voluntats, venen a Guillem Carbonell i a la seva esposa Maria, un tros de terra que fou d?Arnau Planell

notari

Arnau Manyosa

testimonis

Bernat Salavert. Guillem Rossell, prevere

poblacio

mides

Moia 28,5 x 25 cm

observacions

NULL
Tornar al llistat

administracio