Fons Notarials: pergamins

Detall de pergami 204

data

1375 maig 6

dataTrasllat

NULL

actuants

Bernat Basto i Bonanat Bosch de Moia

tipologia

apoca

regest

apoca feta per Bernat Basto, sabater de Moia i la seva esposa Elisenda a Bonanat Bosch en reconeixement pel pagament dels 15 sous de cens de pensio d?un censal de 140 sous sobre una casa ubicada al carrer superior de Moi

notari

Arnau Manyosa

testimonis

Francesc Morgades. Bernat Rubio de Moia

poblacio

mides

Moia 21,5 x 10,5 cm

observacions

La venda del censal i la presa de possessio son els documents num. 199 i 200.
Tornar al llistat

administracio