Fons Notarials: pergamins

Detall de pergami 206

data

1376 juliol 9

dataTrasllat

NULL

actuants

Bartomeu Salavert de Moia

tipologia

Fundacio d'aniversari

regest

Bartomeu Salavert de Moia i la seva esposa Elisenda funden un aniversari a l?esglesia de Moia. A tal fi ofereixen un cens de 6 sous sobre unes terres que pertanyen al mas Salavert.

notari

Arnau Manyosa

testimonis

Jaume Bussanya. Nicolau Comes. Guillem Rovira i Bartomeu Juyol d'Avinyo

poblacio

mides

Moia 36 x 31 cm

observacions

NULL
Tornar al llistat

administracio