Fons Notarials: pergamins

Detall de pergami 208

data

1376 desembre 26

dataTrasllat

NULL

actuants

Bernat Ferrer de Vilarasau i Ramon Montgros del Brull

tipologia

apoca

regest

apoca feta per Bernat Ferrer de Vilarasau, de la parroquia de Santa Coloma de Vinyola a Pere i Raimon Montgros de Sant Marti del Brull pel pagament dels 300 sous que li devien en concepte de dot esponsalici.

notari

Berenguer Planes, rector de la capella del castell de Centelles

testimonis

Marc Lambert del Brull. Berenguer Soler, rector de Santa Coloma de Vinyoles

poblacio

mides

Santa Coloma de Vinyoles 28,5 x 20 cm

observacions

NULL
Tornar al llistat

administracio