Fons Notarials: pergamins

Detall de pergami 209

data

1376 juliol 17

dataTrasllat

NULL

actuants

Bernat Casanova de Moia

tipologia

Fundacio d'aniversari

regest

Bonanat de Santaman? de Moia, Joan ses Avases i Berenguer riera, mercaders de Barcelona, executors del testament de Bernat Casanova, mercader de Barcelona, originari de Moia, en compliment de les seves obligacions funden

notari

Arnau Manyosa

testimonis

Berenguer Vilarubia. Arnau Puigvert de Moia

poblacio

mides

Moia 46,5 x 44 cm

observacions

Existeix una copia del document. es el pergami num. 194
Tornar al llistat

administracio