Fons Notarials: pergamins

Detall de pergami 211

data

1377 maig 11

dataTrasllat

NULL

actuants

Pere Cuc d'Angles

tipologia

Testament

regest

Testament de Pere Cuc de la parroquia d'Angles

notari

Marti Bela, ardiaca de Santa Maria d'Angles

testimonis

Ramon Vert. Pere Palaubernat.

poblacio

mides

Angles 28,5 x 38 cm

observacions

NULL
Tornar al llistat

administracio