Fons Notarials: pergamins

Detall de pergami 213

data

1373 novembre 22

dataTrasllat

NULL

actuants

Francesc Jurdi i Pere Bernat de Casagemes de Moia

tipologia

apoca

regest

apoca feta per Francesc Jurdi de Moia, procurador de la seva esposa Alamanda i executor del testament del seu sogre Jaume Sant Feliu, a Pere Bernat de Casagemes, conforme ha cobrat les 11 lliures que li devia destinades

notari

Arnau Manyosa

testimonis

Ramon Carner de Moia. Jaume Pratsuperior.

poblacio

mides

Moia 31 x 22 cm

observacions

NULL
Tornar al llistat

administracio