Fons Notarials: pergamins

Detall de pergami 215

data

1377 novembre 22

dataTrasllat

NULL

actuants

Pere Bernat de Casagemes i Francesc Jurdi de Moia

tipologia

Venda

regest

Francesc Jurdi, procurador de la seva esposa Alamanda i executor del testament del seu sogre Jaume Sant Feliu ven una quartera d?ordi a Guillem Roca, rector de Moia, a fi de finan?ar un aniversari.

notari

Arnau Manyosa

testimonis

Ramon Carner i Jaume Pratsuperior de Moia

poblacio

mides

Moia 43 x 33,5 cm

observacions

NULL
Tornar al llistat

administracio