Fons Notarials: pergamins

Detall de pergami 216

data

1377 agost 23

dataTrasllat

NULL

actuants

Bartomeu Cubar de Moia

tipologia

Testament

regest

Testament de Bartomeu Cubar de Moia. Anomena marmessors a Berenguer Rovira, rector de Moia, Pere Bernat Casagemes i Bartomeu Salavert.

notari

Arnau Manyosa

testimonis

Berenguer Joan, prevere de Moia. Pere Sola Bruneta. Bernat Bussanya. Pere Saltonell. Berenguer Roqueta, fill de Pere Roqueta d'Orta.

poblacio

mides

Moia 45,5 x 38 cm

observacions

NULL
Tornar al llistat

administracio