Fons Notarials: pergamins

Detall de pergami 217

data

1378 gener 17

dataTrasllat

NULL

actuants

Bernat Cabrera, senyor d'Angles

tipologia

Testament

regest

Testament de Bartomeu Cubar de Moia. Anomena marmessors a Berenguer Rovira, rector de Moia, Pere Bernat Casagemes i Bartomeu Salavert. Establiment d?una pe?a de terra fet per Pere Serra, notari, procurador de Bernat Cabe

notari

NULL

testimonis

Dalmau Rovira, batlle. Jaume Parets, sacerdot d'Angles.

poblacio

mides

Angles 40 x 60 cm

observacions

Text molt esborrat. Lectura molt dificultosa.
Tornar al llistat

administracio