Fons Notarials: pergamins

Detall de pergami 221

data

1381 mar?

dataTrasllat

NULL

actuants

Marti Rossinyol i Guillem Bosch de Monistrol de Calders

tipologia

Venda d'un mas

regest

Marti Rossinyol, la seva filla Sibil?la, i el seu gendre Guillem Gener venen a Guillem Bosch i els seus el mas Alzina Martina de la parroquia de Monistrol de Calders. Aquest mas el tenen sota domini de Bernat de Talaman

notari

Joan Mestre, prevere de Monistrol de Calders

testimonis

Guillem Guardiola, Berenguer Rubio i Ramon Esteve de Monistrol de Calders

poblacio

mides

Monistrol de Calders 43,5 x 44 cm

observacions

Al mateix document s'adjunta l'apoca de pagament. La pressa de possessio del mas la trobem al doc. 219
Tornar al llistat

administracio