Fons Notarials: pergamins

Detall de pergami 235

data

1385 gener 9

dataTrasllat

NULL

actuants

Simo Rubio, mestre de cases de Moia

tipologia

Fundacio d'aniversari

regest

Simo Rubio, mestre de cases de Moia, funda un aniversari a l?esglesia de Moia. Ofereix a tal fi un cens anual de 4 sous i 6 diners sobre una casa que posseeix a la pla?a de la vila de Moia i 2 sous que rep de cens sobre

notari

Joan Puigcasat, prevere de Moia

testimonis

Bonanat Santaman?. Ramon Cerverissa de Moia

poblacio

mides

Moia 41 x 20 cm

observacions

NULL
Tornar al llistat

administracio