Fons Notarials: pergamins

Detall de pergami 237

data

1385 octubre 5

dataTrasllat

NULL

actuants

Bonanat Rovira, de Rodors i Antonia i Bernat de Magadins

tipologia

apoca

regest

apoca feta per Bonanat Rovira de la parroquia de Sant Feliu de Rodors a Bernat de Magadins i Antonia per les 35 lliures pagades en concepte de la venda del mas Magadins de Moia.

notari

Arnau Manyosa, notari de Moia

testimonis

Bernat Passarell. Francesc Moragas de Moia

poblacio

mides

Moia 30 x 20 cm

observacions

Veure doc. 231.
Tornar al llistat

administracio