Fons Notarials: pergamins

Detall de pergami 240

data

1338 mar? 13

dataTrasllat

NULL

actuants

Jaume Passarell, resident a Santpedor i Salvador Ventaiol de Moia

tipologia

Venda de cases

regest

Jaume Passarell, originari de Moia, pero ara resident a Santpedor, ven a Salvador Ventaiol de Moia, una casa ubicada al carrer superior de Moia pel preu de 9 lliures i 8 sous.

notari

Arnau Manyosa, notari de Moia

testimonis

Tomas Ribes. Pere Prat de Moia

poblacio

mides

Moia 42 x 48 cm

observacions

NULL
Tornar al llistat

administracio