Fons Notarials: pergamins

Detall de pergami 241

data

1389 setembre 26

dataTrasllat

NULL

actuants

Bonanat Rovira, de Sant Feliu de Rodors

tipologia

Testament

regest

Testament de Bonanat Rovira, de la parroquia de Sant Feliu de Rodors. Tria com a marmessors a Berenguer Rovira, beneficiat de Santa Maria de l'Estany, Tomas Ribes de Moia i altres.

notari

Arnau Manyosa, notari de Moia

testimonis

Guillem, rector de Sant Feliu de Rodors. Ramon Parer. Jaume Casanova i altres.

poblacio

mides

Rodors. 45 x 32,5 cm

observacions

Lectura molt dificultosa. Lletres molt esborrades.
Tornar al llistat

administracio