Fons Notarials: pergamins

Detall de pergami 243

data

1391 gener 26

dataTrasllat

NULL

actuants

Sibil?la, filla de Ramon San? de Moia i Bernat Basto, sabater de Moia

tipologia

Establiment de terres

regest

Sibil?la, filla i hereva de Ramon San? de Moia, i esposa de Bernat Torrelles, estableix a Bernat Basto, sabater de Moia, un tros de terra anomenat el coll de Padro, per un cens anual de 145 sous.

notari

Joan Puigcasat, prevere de Moia

testimonis

Bartomeu Vila, artesa de Moia i altres.

poblacio

mides

Moia 48,5 x 20 cm

observacions

Aquesta pe?a de terra es propietat de l'esglesia de Moia, i es troba ubicada prop del mas Vilarasa
Tornar al llistat

administracio