Fons Notarials: pergamins

Detall de pergami 244

data

1391 juny 12

dataTrasllat

NULL

actuants

Bernat Salavert de Moia

tipologia

Testament

regest

Testament de Bernat Salavert i la seva esposa Romia de Moia. Tiren com a marmessors als caps de la confraria de Santa Maria de Moia. Fan diverses deixes a les seves filles i a la Confraria.

notari

Joan Puigcasat, prevere de Moia

testimonis

Pere Boixaderes de Ferrerons. Bonanat de Santaman? de Moia. Berenguer Planella, rector de Calders. Jaume Arguilagars, rector de Ferrerons. Berenguer Rovira, rector de Moia.

poblacio

mides

Moia 40 x 20,5 cm

observacions

Donen a l'esglesia una creu de pedra que tenen al pati ubicat sobre la font de Sant Marti.
Tornar al llistat

administracio