Fons Notarials: pergamins

Detall de pergami 247

data

1392 mar? 12

dataTrasllat

NULL

actuants

Joan Colell de Balanya i els seus.

tipologia

Donacio de bens

regest

Joan Colell i la seva esposa Elisenda de la parroquia de Sant Fruitos de Balanya, concedeixen al seu fill Bartomeu tots els seus bens, amb motiu del seu casament amb Maria, filla de Guillem Soler i Sibil?la de Marfa.

notari

Joan Puigcasat, prevere de Moia

testimonis

Gerard Sonet, rector de Marfa. Bertran Guillem de Condamina de Moia.

poblacio

mides

Balanya. 34 x 19,5 cm

observacions

No s'especifica de quins bens es tracta. Per aquesta linia, Maria, futura hereva del mas Soler de Marfa, deixara el mas en mans de la familia Colell. Veure doc. 333.
Tornar al llistat

administracio