Fons Notarials: pergamins

Detall de pergami 250

data

1393 agost 31

dataTrasllat

NULL

actuants

Bernat Sola de Sa Brunet de Moia i Bernat Planella, rector de Calders.

tipologia

apoca

regest

apoca feta per Bernat Sola de sa Brunera a Bernat Planella, rector de Calders, pel cobrament de les 8 lliures en concepte de la venda del cens d'una quartera de blat.

notari

Joan Puigcasat, prevere de Moia

testimonis

Bernat Coma de Moia. Bartomeu Avela, artesa de Moia.

poblacio

mides

Moia 30 x 12,5 cm

observacions

La venda del cens es el doc. num. 249.
Tornar al llistat

administracio