Fons Notarials: pergamins

Detall de pergami 251

data

1393 octubre 10

dataTrasllat

NULL

actuants

Pere Bellvis i Pere Bruch de Moia

tipologia

Venda de terres

regest

Pere Bellvis i la seva esposa Margarida de Moia, venen a Pere Bruch i la seva esposa Antonia de Moia, una pe?a petita de terra ubicada la costat de la Codina de Fontanelles pel preu de 8 sous.

notari

Joan Puigcasat, prevere de Moia

testimonis

Bernat Pujol, frare de Moia. Guillem Soler de Basora de Santa Coloma Sasserra.

poblacio

mides

Moia 34 x 21 cm

observacions

NULL
Tornar al llistat

administracio