Fons Notarials: pergamins

Detall de pergami 252

data

1409 gener 9

dataTrasllat

1409 juliol 11

actuants

Arnau Pujol i Gabriel Prat de Moia

tipologia

Venda de terres

regest

Arnau Pujol i els seus, residents al carrer de la Font de Moia, venen a Gabriel Prat, fill i hereu de Francesc Prat de Moia, un camp ubicat al lloc anomenat la Bragadora de Moia. Aquesta pe?a de terra pertany al mas Prat

notari

Joan Torquafell, notari de Moia signa el trasllat.

testimonis

NULL

poblacio

mides

Moia 32 x 18,5 cm

observacions

NULL
Tornar al llistat

administracio