Fons Notarials: pergamins

Detall de pergami 230

data

1384 desembre 13

dataTrasllat

NULL

actuants

Tomas Ribes i Berenguer Rovira de Moia

tipologia

apoca

regest

apoca feta per Tomas Ribes a Berenguer Rovira, rector de Moia, pel pagament dels 90 sous en concepte de la venda d?un cens anual de 3 sous establert sobre unes cases al carrer superior de Moia, i habitades per Pere Vila

notari

Arnau Manyosa, notari de Moia

testimonis

Guillem Coll, prevere beneficiat. Bernat Comar de Santa Coloma Sasserra

poblacio

mides

Moia 28 x 20 cm

observacions

La venda d'aquest cens es del doc. num. 229
Tornar al llistat

administracio