Fons Notarials: pergamins

Detall de pergami 231

data

1384 juny 21

dataTrasllat

NULL

actuants

Bonanat Rovira de Sant Feliu de Rodors i Antonia i Bernat de Magadins

tipologia

Venda d'un mas

regest

Bonanat Rovira, fill de Bonanat Rovira de Sant Feliu de Rodors, ven a Bernat de Magadins i la seva esposa Antonia, propietaris del mas Poquet de Magadins, el mas Superior de Magadins, ubicat a la parroquia de Moia.

notari

Arnau Manuosa, notari de Moia

testimonis

Arnau Soler de Terrades, resident a Moia. Tomas Ribes i Bernat Passarell de Moia

poblacio

mides

Moia 48 x 38 cm

observacions

El mas Magadins havia estat donat per Guillem i Bernat de Magadins a Bonanat Rovira el 1372 (veure doc. 188). L?any 1376, Bernat de Magadins, resident a Barcelona, dona com a dot a la seva filla Anton
Tornar al llistat

administracio