Fons Notarials: pergamins

Detall de pergami 289

data

1401 novembre 4

dataTrasllat

NULL

actuants

Ramon Planella, senyor de Moia i Francesc Marcial de Moia

tipologia

Venda de cases

regest

Pere Planella, senyor domiciliat a Moia, ven a Francesc Marcial, fuster i picapedrer de Barcelona, resident a Moia, una casa amb les arcades del porxo i el portal orientat a migdia de la pla?a de Moia. El preu de la vend

notari

Joan Puigcasat, prevere de Moia

testimonis

Bernat Santaman?, canonge de Barcelona. Bernat Girbau de Granera

poblacio

mides

Moia 42 x 50,5 cm

observacions

Per la descripcio que es fa de la casa, sembla que el lloc ha de ser destinat a obrador, ja que s'insisteix especialment en el tema dels Portals amb arcs i porxos amb arcades. A mes a mes la casa es t
Tornar al llistat

administracio