Fons Notarials: pergamins

Detall de pergami 290

data

1443 octubre 13

dataTrasllat

NULL

actuants

Pere Rovira i Roger Castell de Rodors

tipologia

apoca

regest

apoca feta per Pere Rovira, propietari del mas Rovira de Rodors a Roger Castell, prevere de l'esglesia de Sant Feliu de Rodors, administrador de les causes pies institu?des pel difunt Pere Bernat Rovira, germa de Pere, c

notari

Pere Joan Argemi, prevere de Moia

testimonis

Pere Bellsola. Joan Clusella, mestre de cases de Moia

poblacio

mides

Rodors 26,5 x 19 cm

observacions

NULL
Tornar al llistat

administracio