Fons Notarials: pergamins

Detall de pergami 291

data

1403 juny 5

dataTrasllat

NULL

actuants

Dol?a, vidua de Bernat Riera i Bernat Puigdomenech de Moia

tipologia

Establiment de terres

regest

Dol?a, vidua de Bernat Riera de Moia, estableix a Bernat Puigdomenech de Moia un tros de terra plantat de vinya ubicat al lloc anomenat Era d'en Parer. Aquesta pe?a de terra roman sota domini directe de l'esglesia de Roc

notari

Pere Joan Argemi, prevere de Moia

testimonis

Arnau Manyosa. Jaume Puig de Moia

poblacio

mides

Moia 52 x 20 cm

observacions

Al document s'especifica que a aquest indret s'anomenava antigament La Rabassa, i es dona com afrontacio el cami que va cap a Roudors.
Tornar al llistat

administracio