Fons Notarials: pergamins

Detall de pergami 293

data

1404

dataTrasllat

NULL

actuants

Pere Cuc d'Angles, Francesc Codamer d'Angles

tipologia

apoca

regest

Pergami que conte 3 documents diferents datats en diferents mesos (maig, i novembre del 1404) i que son apoques de pagaments que Pere Cuc d'Angles fa a Francesc Ribes i el seu fill Bernat d'Angles, per diferents quantita

notari

Bernat Bruns, clergue d'Angles

testimonis

Berenguer Perelada i Dalmau Rovira d'angles

poblacio

mides

Angles 27,5 x 28,5 cm

observacions

En tots els casos el notari i el testimonis son els mateixos.
Tornar al llistat

administracio