Fons Notarials: pergamins

Detall de pergami 294

data

1444 octubre 12

dataTrasllat

NULL

actuants

Joan Roig i Pere Soleriquer de Moia

tipologia

Venda de terres

regest

Joan Roig de Moia ven a Pere Solerriquer de Moia una pe?a de terra que posseeix prop del cami que va fins a Vic, mes enlla de la riera de Passarell, pel preu de 88 lliures. Aquesta pe?a de terra te establert un cens anua

notari

Pere Joan Argemi, prevere de Moia

testimonis

Joan Font. Roger Castell de Moia

poblacio

mides

Moia 56 x 40 cm

observacions

El pergami du cosida a la seva part inferior l'apoca de pagament.
Tornar al llistat

administracio