Fons Notarials: pergamins

Detall de pergami 295

data

1404 abril 8

dataTrasllat

NULL

actuants

El monestir de Sant Benet de Bages i Margarida, vidua de Guillem Marganell de Sant Fruitos de Bages

tipologia

Establiment de terres

regest

Els monjos de Sant Benet de Bages estableixen un tros de terra a Margarida, esposa del difunt Guillem de Marganell de la parroquia de Sant Fruitos de Bages, ubicat al lloc anomenat Guardiola, per la quantitat de 6 sous a

notari

Domenec Montor, notari de Manresa

testimonis

Bernat Casaldeu, rector de Rocafort. Jaume Naulart de Sant Fruitos de Bages

poblacio

mides

Sant Fruitos de Bages 59 x 36,5 cm

observacions

Al document apareixen reunits tots els monjos del monestir de Sant Benet a la sala capitular amb els seus carrecs especificats.
Tornar al llistat

administracio