Fons Notarials: pergamins

Detall de pergami 297

data

1404 juny 15

dataTrasllat

NULL

actuants

Ramon Soler de Pardines i Bernat Puig d'Orista

tipologia

Venda de terres

regest

Ramon Soler i la seva esposa Margarida de la parroquia de Santa Maria de Pardinas, propietaris del mas Soler, venen a Bernat Puig d'Orista dues feixes de terra.

notari

NULL

testimonis

NULL

poblacio

mides

Pardinas 59 x 39 cm

observacions

Molt malmes i fragmentat per aprofundir la interpretacio.
Tornar al llistat

administracio