Fons Notarials: pergamins

Detall de pergami 300

data

1405 setembre 30

dataTrasllat

NULL

actuants

Bernat Basto de Moia

tipologia

Venda de cens

regest

Bernat Basto i els seus de Moia, venen als marmessors del testament de Bernat Roig de Moia un censal de 16 sous i 6 diners de pensio anuals destinats a celebrar una aniversari en memoria del difunt, pel preu de 16 lliure

notari

Ramon Arguilagars

testimonis

Bernat Sorell i Francesc Rovira de Moia

poblacio

mides

Moia 65 x 35 cm

observacions

NULL
Tornar al llistat

administracio