Fons Notarials: pergamins

Detall de pergami 301

data

1405 setembre 30

dataTrasllat

NULL

actuants

Bernat Roig, traginer de Moia

tipologia

Venda de censal mort

regest

Bernat Roig, traginer de Moia, i la seva esposa Dol?a, venen a Berenguer Rovira, rector de Moia, administrador dels aniversaris fundats a l'esglesia, un censal mort de 8 sous anuals de pensio pel preu de 8 lliures.

notari

Ramon Arguilagars

testimonis

Bernat Basto, sabater de Moia. Bernat Sorell i Francesc Rovira

poblacio

mides

Moia 58 x 43 cm

observacions

NULL
Tornar al llistat

administracio