Fons Notarials: pergamins

Detall de pergami 302

data

1406 abril 25

dataTrasllat

NULL

actuants

Gabriel Prat i Arnau Pujol de Moia

tipologia

Confirmacio d'establiment

regest

Gabriel Prat, fill i hereu de Francesc Prat de Moia, i els seus, reconfirmen l'establiment d'una pe?a de terra ubicada al lloc anomenat Bragadella de Moia, a Arnau Pujol de Moia. Aquesta pe?a de terra te establert un cen

notari

Joan Torgasell, rector de Moia

testimonis

Arnau Manyosa, notari. Pere Gombau. Pon? Rourell. Bernat Pla de Moia

poblacio

mides

Moia 60 x 37 cm

observacions

Al doc. 315 Arnau Pujol reben aquest establiment als seus propietaris.
Tornar al llistat

administracio