Fons Notarials: pergamins

Detall de pergami 303

data

1346 maig 7

dataTrasllat

NULL

actuants

Jaume Vilanova i Jaume Puigalt de Moia

tipologia

Venda de terres

regest

Jaume Vilanova de Moia i la seva esposa Maria, venen a Jaume Puigalt, pages de Moia una pe?a de terra ubicada al lloc anomenat Costa de Forts de Moia. Aquesta pe?a de terra esta establerta a Salvador Massot i als seus pe

notari

Bernat Salomo, notari de Moia

testimonis

Berenguer Guaell. Berenguer Vilanova. Guillem Vilapuda.

poblacio

mides

Moia 30 x 46 cm

observacions

S'acompanya amb l'apoca. Malgrat trobar-se al lligall de documents del segle XV, la datacio es del segle XIV.
Tornar al llistat

administracio