Fons Notarials: pergamins

Detall de pergami 304

data

1407 maig 25

dataTrasllat

NULL

actuants

Jaume Casamitjana i Jaume Soler de Rodors

tipologia

apoca

regest

apoca feta per Jaume Casamitjana de Rodors a Jaume Soler, rector de la parroquia de Sant Feliu de Rodors, pel pagament de 20 lliures i 16 sous per la compra d'un censal mort de 16 sous anuals de pensio.

notari

Ramon Arguilagars

testimonis

Bernat Puigdomenech. Bernat Prat d'avall de Moia

poblacio

mides

Rodors 24 x 21 cm

observacions

NULL
Tornar al llistat

administracio