Fons Notarials: pergamins

Detall de pergami 307

data

1381 febrer 22

dataTrasllat

1407 maig 6

actuants

Sibil?la, esposa d'Arnau Manyosa

tipologia

Testament

regest

Trasllat d'una clausula del testament de Sibil?la, esposa d'Arnau Manyosa, notari de Moia. En dita clausula funda un aniversari a l'esglesia de Moia al qual destinava 15 sous de cens que rebia per l'establiment d'una pe?

notari

Ramon Arguilagars, signa el trasllat

testimonis

NULL

poblacio

mides

Moia 37 x 28 cm

observacions

NULL
Tornar al llistat

administracio