Fons Notarials: pergamins

Detall de pergami 254

data

1394 gener 18

dataTrasllat

NULL

actuants

Bonanat Bosch, resident a Moia.

tipologia

Fundacio d'aniversari

regest

Bonanat Bosch, originari de Barcelona, pero resident a Moia, funda un aniversari a l'esglesia de Moia. Ofereix a tal fi 15 sous anuals de cens que rep d'una casa que te establerta a Bernat Cercol, sabater de Moia.

notari

Pere Joan Argemi, prevere de Moia.

testimonis

Arnau Guillem Condamines de Moia. Pere de Santaman?, ardiaca.

poblacio

mides

Moia 36 x 34 cm

observacions

NULL
Tornar al llistat

administracio