Fons Notarials: pergamins

Detall de pergami 256

data

1395 octubre 25

dataTrasllat

NULL

actuants

Francesc, esposa de Pere Sola, resident a Moia.

tipologia

Testament

regest

Testament de Francesca, esposa de Pere Sola, teixidor de panys de Barcelona, resident a Moia.

notari

Joan Puigcasat, prevere de Moia

testimonis

Jaume Soler, rector de Sant Feliu de Rodors. Guillem Rovira. Ramon Empastra. Pere Torre de Moia. Felix Comiols de Sant Andreu de Calders

poblacio

mides

Moia 29 x 24 cm

observacions

NULL
Tornar al llistat

administracio