Fons Notarials: pergamins

Detall de pergami 257

data

1395 juny 11

dataTrasllat

NULL

actuants

Joana Vilaseca, vidua de Pere Vilaseca de Moia

tipologia

Testament

regest

Testament de Joana Vilaseca, vidua de Pere Vilaseca, pages de Moia.

notari

Jaume Gracia, notari de Moia

testimonis

Jaume Riquer. Miquel Passarell, paraire de Moia. Gerard Marfa, pages de Marfa

poblacio

mides

Moia 40 x 42,5 cm

observacions

NULL
Tornar al llistat

administracio