Fons Notarials: pergamins

Detall de pergami 258

data

1396 febrer 15

dataTrasllat

NULL

actuants

Bonanat Santaman? i Pere Bernat de Casagemes de Moia

tipologia

Venda de cens

regest

Bonanat de Santaman? de Moia, ven a Pere Bernat Casagemes, marmessor del testament de Miquel des Feu, 6 sous del total de 12 que rep per l'establiment d'una pe?a de blat i vinya, ubicada al camp de Luyes. El preu de la v

notari

Joan Puigcasat, prevere de Moia

testimonis

Pere Vilavendrell, estoler de Muntanyola. Bernat Puigacasat, rector de Santa Eugenia Relat.

poblacio

mides

Moia 57 x 34 cm

observacions

NULL
Tornar al llistat

administracio