Fons Notarials: pergamins

Detall de pergami 259

data

1396 novembre 2

dataTrasllat

NULL

actuants

Pere Carrio i Guillem Muntaner de Moia

tipologia

Venda de terres

regest

Pere Carrio i la seva esposa San?a de Moia, venen a Guillem Muntaner, prevere beneficiat de Moia, una pe?a de terra plantada de vinya ubicada al lloc anomenat Sort de Sant Marti de Moia. El preu de la venda es de 50 sous

notari

Joan Puigcasat, prevere de Moia

testimonis

NULL

poblacio

mides

Moia 52 x 28,5 cm

observacions

S'adjunta l'apoca.
Tornar al llistat

administracio