Fons Notarials: pergamins

Detall de pergami 261

data

1396 setembre 1

dataTrasllat

NULL

actuants

Pere Bernat de Casagemes de Moia

tipologia

Fundacio d'aniversari

regest

Pere Bernat de Casagemes, marmessor del testament de Miquel Feu de Moia, funda dos aniversaris a l'esglesia de Moia. A tal fi assigna 15 sous de cens anuals.

notari

Joan Puigcasat, prevere de Moia

testimonis

Bartomeu Anclor, artesa i Bernat Salavert de Moia.

poblacio

mides

Moia 42 x 24 cm

observacions

NULL
Tornar al llistat

administracio