Fons Notarials: pergamins

Detall de pergami 323

data

1413 maig 19

dataTrasllat

NULL

actuants

Bernat Roca, alias Santaman?, hereu del mas Santaman? i Marc Roig de Moia

tipologia

Establiment de terres

regest

Bernat Roca, alias Santaman?, hereu del mas Santaman? de Moia, estableix a Marc Roig de Moia una feixa de terra ubicada al lloc anomenat Les Olmedes de Moia a canvi d'un cens anual de 2 sous. El preu de l'establiment es

notari

NULL

testimonis

Bertran Gassius. Bonanat Ventaiol de Moia

poblacio

mides

Moia 40 x 28 cm

observacions

NULL
Tornar al llistat

administracio