Fons Notarials: pergamins

Detall de pergami 324

data

1413 novembre 2

dataTrasllat

NULL

actuants

Bartomeu Colell de Balanya i el seu fill Joan

tipologia

Donacio de bens

regest

Bartomeu Colell, propietari del mas Colell de Balanya, i la seva esposa Maria, fan donacio del mas Colell al seu fill Joan amb motiu del seu casament.

notari

Bartomeu Condamina, rector de Santa Coloma de Serra

testimonis

Pere Padros de Balanya. Pere Armandors de Sant Cugat de Gavadons

poblacio

mides

Balanya 50 x 29 cm

observacions

El doc. Conte un llarg inventari d'estris agricoles i mobiliari intern de la casa.
Tornar al llistat

administracio